نردبان و سینی کابل پتروشیمی مروارید

نردبان و سینی کابل پتروشیمی مروارید

ساخت نردبان و سینی کابل پتروشیمی مروارید واحد MEG در تاریخ 1393/12/14 توسط نیروی حرفه ای شرکت مهندسی ظریف صنعت پیشرو اجرا شده است.

پروژه‌های مرتبط