سینی و نردبان کابل پالایشگاه آبادان - ظریف صنعت پیشرو

سینی و نردبان کابل پالایشگاه آبادان

پروژه بازسازی نردبان و سینی کابل در فاز 8 پالایشگاه آبادان به صورت حرفه ای توسط نیروی حرفه ای ظریف صنعت پیشرو اجرا شده است.

پروژه‌های مرتبط